خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

روشنفکران دینی

  ☘ روشنفکران دینی [نواندیشان مدرن دینی] نه دین را ناقص میدانند نه اینکه دین را جوابگوی عصر جدید ندانند بلکه فهم دینی و مسائل و گزارەهای مطرح شده در دین را بظاهر با علم و منطق و فهم امروز جهان همسو نمیبینند ، لذا کارشان این رسالت شده که پلی از این دیدگاه سنتی کتاب را که تا بحال بوده با شعور امروزی بزنند و در یکسو قرار دهند .

  • از باب نمونه شما مسئله ابراهیم در آتش را با عقل و منطق امروزی چگونه میتوانید توجیه منطقی کنید ؟ پاسختان این خواهد بود که از معجزات پروردگار است ، روشنفکر میگوید خیر ، قضیه چیز دیگریست . پیامبر این مسائل را بصورت تجربەای خاص در رویا دیده و باید زبان رویا را تفسیر و تاویل کرد . یا مثلا قضیه آدم ع و شیطان در بهشت که از دید روشنفکری یک زبان رویاگونه و استعاریست .
  • در دنیای امروز و در فهم مدرن بشر ، شیطان ، فرشتگان ، معجزه و این قبیل مسائل را به دیدی شکاکانه و حتی غیرممکن در نظر میگیرند . مثلا یوسف نبی خواب میبیند گاوی گاو دیگری را میخورد ، این زبان رویاست لذا تاویلش این بود که منظور از گاو استعاره از خواب است . روشنفکر میاید و میگوید ما قضیه #آدم و #شیطان در بهشت را چگونه در دنیای مدرن امروز توجیه کنیم . با خود میاندیشد که شیطان که وجود خارجی ندارد ، فلذا میگوید باید این مساله که بیشتر به یک رویا شباهت دارد را تاویل معنا کند .
  • توضیح بهتری برای فهم قضیه ؛ روان کاوان معتقد بودند خوابها نیازهای روزانه بشری هستند که در ضمیر ناپیدای بشر صورتبندی میشوند . مثلا معتقد بودند که اگر فلان شخص خواب مادی از حیث خوراک و یا نیازهای جسمانی میبیند این خواب به سبب نیازهای سرکوب شده روزانه این شخص است که در ضمیر ناخودآگاه شکل بندی میشوند و مبدل به خواب میشوند تا ارضای نفس شوند . چونکه این نیاز یک نیاز سرکوفته است که در روز بدان پرداخته نشده . روزه دار خواب خوراکی میبیند و مثالهای زیادی .
  • حال زبان وحی چیست؟ روشنفکر میگوید رویای پیامبرانه یک چیز خاص است . پیامبر بدنبال معنایی ژرف در عالم است ، او میاندیشد ، سلسله مراتبی عرفانی را طی میکند ، از مردمان فاصله میگیرد ، در تنهایی خود کشف و شهود میورزد و این نیاز مبدل به یک تجربه عارفانه و یا یک رویای عمیق و خاص میشود که بصورت جزییتر در تجربه و خواب عارفان هم روی میدهد اما بصورت خاصتر و کاملتر در تجربه نبوی و رویای رسولانه صورتبندی میشود . 

  از این سو یک روشنگر میگوید ما باید بدانیم این رویا که یک نیاز برای بشر است در شخصی خاص و در انسانی منحصر بالفرد که بصورت عسل از یک زنبور سرچشمه گرفته مکانیزمش چگونه بوده . روشنفکر اینطور فرض میکند که وحی نیز همانند استعدادهای خاص برخی مردمان ، تنها یک استعداد خاص است که به اشخاصی داده میشود . حال با قبول این پیش فرضها برای فهم معانی جدیدی که روشنفکر متصور میشود عرضیات و ذاتیات دین هم پس از آن معنا و مفهومی جدید پیدا میکنند .

   


  این مطلب تا کنون 9 بار بازدید شده است.

  منبع
  برچسب ها : خواب ,میگوید ,روشنفکر ,شیطان ,رویا ,میشود ,معتقد بودند ,روشنفکر میگوید ,
  روشنفکران دینی

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر